Bilzen

ROMBOUT NIJSSEN

Beverst

Het laathof van Schoonbeek te Bilzen, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2000, 79, p. 3-26.


met E. Persoons, Beverst. Kluis in Holt, in Kluizen & kluizenaars in Limburg, (Bibliografische inleiding tot de Belgische kloostergeschiedenis voor 1796, 67), Brussel, 2002, p. 38-41., in Bilisium, 2012, 37, p. 5520-5524, 5564-5567.


Bilzen

De Bilsenaar in de Vlaamse frontpers, in Bilisium, 1992, 17, p. 2322-2325, 2346-2348, 2368-2372.


De Rentfortmolen in Bilzen (1570 – ca. 1800), in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2003, 82, p. 97-124.


Bilzen, 11 september 1791: de aanbesteding van het tractement, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2003, 82, p. 193-198.


De aanschaf van een nieuwe “brandspuyt” door het stadsbestuur van Bilzen, 1792, in Bilisium, 2003, 28, p. 4176-4178.


Tienden, cijnzen, verheffingsrechten en renten: lasten op landerijen van het Onze-Lieve-Vrouw-der-Engelenklooster in Bilzen, 1692, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2006, 85, p. 3-13.


Een reglement op het luiden van de doodsklokken in Bilzen in 1787, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2006, 85, p. 189-191.


Met anderen, Dien vervloekten oorlog ! Wereldoorlog I in Bilzen. Een lesmap voor 5 en 6 ASO, Wijer, 2014, 48 + 4 p.Uit het archief van het vredegerecht van Bilzen, in Heemkundig tijdschrift Tesi Samanunga, 2015, 15, p. 1099.


De verpachting van de Rijkhovenmolen in Bilzen, 2 maart 1720, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2016, 95, p. 49-55.


Hoelbeek

Met anderen, Loonse ridders of Spaanse soldaten ? Archeologisch-historische studie van de site van Jonkholt, 1200-2014, Riemst, 2014, 71 p.


Kleine-Spouwen


De aanstelling van Joannes Adrianus Van den Abeele tot meier van Kleine-Spouwen, 1773, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2016, 95, p. 97-102.


Munsterbilzen

De aanstelling van Peter Tuijs tot hovenier van de abdis van Munsterbilzen, 1747, in Tesi Samanunga. Tijdschrift van de heemkring van Munsterbilzen, 2003, 3, p. 260-261.


De afschaffing van het banpaanhuis in Munsterbilzen in 1572, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2004, 83, p. 275-278.


De aanstelling van een meier in Haccourt in 1604, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2010, 89, p. 261-267.
 Veteranen van Napoleon in Munsterbilzen, 1815, in Heemkundig Tijdschrift Tesi Samanunga, 2016, 49, p. 1194-1198.


Rosmeer

Tussen zielenzorg en geldzorgen: pastoor Notté en de financiën van de kerkfabriek, de pastorij en de armentafel van Rosmeer, 1741-1787, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2001, 80, p. 193-236.Lengte- en oppervlaktematen in Rosmeer(1763), in Heemtijdschrift Ons dorp Rosmeer, 2006, 8, 4, p. 14-15.


De aanstelling van Godfried Jozef Daenen tot schout van Rosmeer (1726-1727), in Ons dorp Rosmeer, 2007, 9, p. 13-16.
Zo ging dat in Rosmeer in 1719: een openbare verkoop met uijtgaen der brandende kersse, in Heemkunde Limburg, 2011, 3, p. 12-14.


Archiefinventarissen

Inventarissen van de archieven van de schepenbank van Rosmeer en van de laathoven van de abdij van Hocht, van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht en van het Onze-Lieve-Vrouwkapittel te Tongeren, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 33), Brussel, 1999, 49 p.


Inventarissen van de kerkarchieven van Bilzen, Eigenbilzen, Althoeselt, Sint-Stefanus te Hoeselt, Onze-Lieve-Vrouw te Hoeselt, Sint-Huibrechts-Hern en Werm. Overdrachten 1999-2000, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 61), Brussel, 2001, 62 p.


Inventarissen van de archieven van de Buitenbank en van de Binnenbank van Bilzen, van het laathof van Schoonbeek, het laathof van Merem, het laathof van Rindelborn, het laathof van Henis, het Clutshof, het Hanenhof, het Sint-Antoniushof, het Bonetershof, het laathof van Ordingen, het laathof vander Borch, het Rozenhof en het laathof van Ouwerx, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 63), Brussel, 2002, 191 p.


Inventarissen van de archieven van de schepenbank, de heerlijkheid en het laathof van Mopertingen, van de schepenbanken van Hoelbeek en van Jonkholt, en van het leenhof en het laathof van Jonkholt, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 64), 2002, 38 p.


Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Bilzen van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 105), Brussel, 2014, 36 p.