Borgloon

ROMBOUT NIJSSEN

Borgloon

Kluizenaars in Borgloon, 1720-1772, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2005, 84, p.175-180.


met bijdragen van Willy Vandormael, Luc Wijnants en Guy Vijgen, Zalig die barmhartig zijn. Vijf eeuwen armenzorg in Borgloon, (Loonse Schriften, 1), Borgloon, 2009, 40 p.


Dat sij neerstigh en voorsichtigh haer functie sal doen: de aanstelling van een stadsvroedvrouw in Borgloon in 1759, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2010, 89, p. 379-381.De verpachting van het stedelijk gasthuis van Borgloon in 1714, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2012, 91, p. 339-342.


Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Borgloon van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 106), Brussel, 2014, 42 p.


Grootloon


Hoepertingen

Drie documenten betreffende de kluis van Helshoven, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2004, 83, p. 185-192.Een Romein in Hoepertingen, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2016, 95, p. 147-148.


Kerniel


Zo ging dat in Kerniel in 1841 en 1852: Alle onbetaemelijkheid op het oxael wordt beteugeld en bestraft, inHeemkunde Limburg, 2009, 4, p. 4-6.
Archiefinventarissen

Inventaris van het archief van de P.V.B.A. siroopfabriek Meekers te Borgloon, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 31), Brussel, 1999, 31 p.


Inventarissen van de archieven van de kerkfabriek en van de parochie van Jesseren en van andere door de kerkfabriek in bewaring gegeven archieven. Overdracht 1999, (Rijksarchief te Hasselt. Toegangen in beperkte oplage, 13), Brussel, 1999, 17 p.


Inventarissen van de kerkarchieven van Berlingen, Bommershoven, Gotem, Heks, Hendrieken-Voort, Hoepertingen, Horpmaal, Kerniel en Rukkelingen-Loon. Overdrachten 1998-1999, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 44), Brussel, 2000, 89 p.


met R. Raskin, Inventarissen van de kerkarchieven van Batsheers, Bommershoven, Gors-Opleeuw, Guigoven, Herten, Kortessem, Kortijs, Kuttekoven, Mechelen-Bovelingen, Mettekoven, Vechmaal en Wellen. Overdrachten 1999-2001, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 66), Brussel, 2002, 83 p.


Inventarissen van de archieven van de heren van Gorsleeuw (16de – 18de eeuw) en van Opleeuw (1770), van de schepenbanken van Gorsleeuw (1667-1793) en van Opleeuw (1657-1794), van een cijnshof in Gorsleeuw en Opleeuw (1656-1794), van de gemeenten van Gorsleeuw (1699-1796) en van Opleeuw (1742-1787) en regestenlijst van een verzameling oorkonden betreffende de heerlijkheid Gorsleeuw (1485-1488), (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 89), Brussel, 2007, 31 p.