Hasselt

ROMBOUT NIJSSEN

Hasselt

Gerard, Catharina, Arnold, Edmond en de anderen. Een genealogisch overzicht van de geschiedenis van de familie Briers, Hasselt, ca. 1550-1900, (Limburgse Studies. Brochures, 2), Wijer, 2007, 83 p.


Zo ging dat in Hasselt in 1918: de aangifte van het broodgraanareaal, in Heemkunde Limburg, 2009, 3, p. 23.


Op het juiste uur komen vele treinen niet binnen: Hasselts spoornieuws uit 1922, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2010, 89, p. 357-358.


Geachte Medeburgers, België is in staat van oorlog met Duitschland. Hasseltse affiches uit oorlogstijd, 1914-1918, Wijer, 2011, 32 p.


Tot vermeerderinge van d’eere ende dienst Godts: de stichtingsakte van de beurs Eijben, 1712, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2011, 90, p. 45-66.
Zo ging dat in Hasselt in 1926: de Football électrique, in Heemkunde Limburg, 2015, 2, p. 19-20.


Zo ging dat in Hasselt in 1830: een verbod op charivari's, in Heemkunde Limburg, 2014, 2, p. 16-17.


Zo ging dat in Hasselt in 1916: een verbod op het vieren van carnaval, in Heemkunde Limburg, 2016, 1, p. 10.


Zo ging dat in Hasselt op 23 maart 1916: afval sorteren !, in Heemkunde Limburg, 2016, 1, p. 24-25.


Zo ging dat in Hasselt in 1820: een concessie voor het openbaar vrachtvervoer Maastricht-Hasselt-Diest, in Heemkunde Limburg, 2016, 2, p. 41-44.


Zo ging dat in Hasselt in 1840: de verpachting van het aansteken, doven en onderhouden van de straatlantaarns, in Heemkunde Limburg, 2016, 4, p. 36-39.


Kermt

De verpanding van het schouts- en stadhoudersambt van Kermt aan Steven Geloes, 1529, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2003, 82, p. 371-380.


Kuringen

De Leenzaal van Kuringen. Een status quaestionis, in Limburg, 1989, 68, p. 203-216.


De leeneed ten tijde van Gerard van Groesbeek. Een tekstuitgave, in Limburg, 1990, 69, p. 77-80.


met L. Vandeweyer, “Un véritable nid d’activistes”. De Hasseltse ambtenaren van Financiën in de vuurlinie van de Vlaamse strijd 1918-1920, in Limburg, 1994, 73, p. 193-215.
De verpachting van de tienden van Herkenrode in Hasselt in 1497, in Monasterium Herkenrode, 2013, 3, p. 139-150.


De verpachting van de abdijmolen in Tuilt in 1526, in Monasterium Herkenrode, 2013, 3, p. 151-159.


De verpachting van de abdijmolen in Tuilt in 1526, in Monasterium Herkenrode, 2013, 3, p. 151-159.


Sit-Lambrechts-HerkMet anderen, 't Is oorlog ! Sint-Lambrechts-Herk 100 jaar geleden. Een lesbrief voor de lagere school, Wijer, 2013, 18 p.


Met anderen, Sint-Lambrechts-Herk in 1843, door de ogen van de administratie van het kadaster, in Heemkunde Limburg, 2013, 4, p. 18-24.


Met anderen, De rekeningen van het Bureel van Weldadigheid van Sint-Lambrechts-Herk, 1912-1919, in Heemkunde Limburg, 2014, 4, p. 49-54.


Spalbeek


Een lering van de schout en schepenen van Spalbeek voor de meier van Donk, 1450, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2012, 91, p. 193-198.


Lesbrief ’t Is oorlog ! Sint-Lambrechts-Herk 100 jaar geleden, Wijer en Sint-Lambrechts-Herk, 2013, 16 p.


Met anderen, Sint-Lambrechts-Herk in 1843, door de ogen van de administratie van het kadaster, in Heemkunde Limburg, 2013, 4, p. 18-24.


Stevoort

De pandheren van Stevoort in de zeventiende eeuw (1619-1671), in Tesa samanunga vvas edele unde scona. Liber Amicorum Theo Coun, (Limburg – Het Oude Land van Loon. Extranummer, 4), Hasselt, 2005, p. 137-151.


Het achttiende-eeuwse zegel van de schepenbank van Stevoort, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2005, 84, p. 379-382.

Wimmertingen

De keuren van Wimmertingen, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2005, 84, p. 45-56.


Zo ging dat in Wimmertingen: brandpreventie anno 1841, in Heemkunde Limburg, 2007, 4, p. 8-10.Archiefinventarissen

Inventarissen van de kerkarchieven van Spalbeek, Wimmertingen, Kiewit en Sint-Kristoffel in Runkst. Overdrachten 1999-2001, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 60), Brussel, 2001, 37 p.


Inventaris van de archieven van de heren (1730-1793) en van de schepenbank van Wimmertingen, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 75), Brussel, 2004, 21 p.


Inventaris van de archieven van de heren (1576-1788), van de schepenbank (1460-1788), van het laathof van Juncis (1659-1722), en van het Pastoorshof in Kermt (1687) en regestenlijst van de oorkondenverzameling van Kermt (1391-1710)(Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 76), Brussel, 2004, 35 p.
Inventaris van de archieven van de schepenbank (1550-1789), van de laathoven van Klein Stevoort, van Jeuk en van Mommegeers (1630-1793) en van het cijnshof van Schauburgh (1656-1664) in Stevoort, (Rijksarchief Hasselt. Inventarissen, 81), Brussel, 2005, 30 p.


Inventarissen van de archieven van de families Briers en de Laminne de Bex en aanverwante families (1507-1966), en van het Enseignement catholique de Hasselt (1879-1919), (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 88), Brussel, 2007, 29 p.


met anderen, Archievengids Hasselt, Hasselt, 2009, 80 p.Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Hasselt I en II van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 108), Brussel, 2015, 40 p.