Herk-de-Stad

ROMBOUT NIJSSEN

Berbroek

Aan de vooravond van de negentiende eeuw: grondbezit in Berbroek omstreeks 1750, in Schoon Volk. Kasteelbewoners in West-Limburg in de 19e eeuw, Leuven, 2010, p. 90-97.


met B. Vandionant, De verpachting van de tienden in Berbroek in de achttiende eeuw (1725-1787), in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2010, 89, p. 73-86.


Donk

De Caerte der guldebroeders van Onse Lieve Vrouw gulde tot Donck, 1772, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2005, 84, p. 325-338.


Twee zegels van de Erfbank van Donk, 1359-1604, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2006, 85, p. 275-282.


De Caerte van de handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan te Donk, 1718, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2009, 88, p. 195-205.


Een lering van de schout en schepenen van Spalbeek voor de meier van Donk, 1450, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2012, 91, p. 193-198.


Zo ging dat in Donk in 1865: een reglement op het weiden in de Vroente, in Heemkunde Limburg, 2016, 2, p. 24-27.


Herk-de-Stad


Voorsinnige protecteurs der bedruckde weesen: de schepenen van Herk-de-Stad en het toezicht op het beheer van wezengoederen (1751-1795), in Limburg – Het Oude Land van Loon, 1999, 78, p. 289-310.


Herk-de-Stad. Kluis van Oppem, in Kluizen & kluizenaars in Limburg, (Bibliografische inleiding tot de Belgische kloostergeschiedenis voor 1796, 67), Brussel, 2002, p. 45.


De aanstelling van een gemeentelijke varkenshoeder in Herk-de-Stad, 16 juli 1764, in Heemkunde Limburg, 2003, 3, p. 12.


Pour tenir ce monsieur dans les bornes de la justice: een reglement voor de koster van Herk-de-Stad, 1812, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2007, 86, p. 31-35.


Schoon Volk. Kasteelbewoners in West-Limburg in de 19e eeuw. Catalogus bij de tentoonstelling in GC De Markthallen in Herk-de-Stad, 4 tot 26 september 2010, Wijer, 2010, 36 p.


De aanstelling van kapelaan Swennen van Herk-de-Stad, 1795, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2011, 90, p. 87-94.


Onderzoeksgids voor de geschiedenis van Loonse dorpen en steden in West-Limburg tot 1796. Beringen – Herk-de-Stad – Heusden-Zolder – Lummen – Zelem, Wijer, 2013, 95 p.


Een regelement voor de poortwachters van Herk-de-Stad, 1738, in Heemkunde Limburg, 2004, 4, p. 9.


Schakkebroek

Schakkebroek 1906-1909: een dorp bouwt een nieuwe kerk, Wijer, 2009, 32 p.


Schulen

Een Vlaamse versie van de Instructie voor het gebruik van de Sint-Hubertussleutel, in Heemkunde Limburg, 2002, 3, p. 24-25.


Een mirakellied uit Schulen, 1818, in Heemkunde Limburg, 2004, 1, p. 15.


Een Sint-Hubertussleutel uit Schulen, in Heemkunde Limburg, 2005, 1, p. 9-10.


Altijd hogerop. Het kasteeldomein van Gastersbos in Schulen, in Schoon Volk. Kasteelbewoners in West-Limburg in de 19e eeuw, Leuven, 2010, p.98-105.Zo ging dat in Schulen in 1916: pakjes voor krijgsgevangenen, in Heemkunde Limburg, 2015, 2, p. 30-31.


Archiefinventarissen

Inventarissen van de archieven van de kerkfabrieken en van andere parochiearchieven van Berbroek, Donk en Schulen, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 41), Brussel, 2000, 39 p.


Inventarissen van de archieven van de schepenbank van Herk-de-Stad, van de erfbank van Donk, het laathof van Waanrode, het laathof van Sint Amor, het Schoppenhof, het Klein hof van Heer, het hof van Gulick, het Proosthof, het laathof van Hamel, het laathof van Halbeek en de cijnshoven van de Luikse Rekenkamer te Herk-de-Stad, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 36), Brussel, 1999, 132 p.


met R. Raskin, Inventarissen van de kerkarchieven van Genendijk, Hamont Lo, Helchteren, Herk-de-Stad, Houthalen, Loksbergen, Overpelt Fabriek, Overpelt Lindelhoeven, Tessenderlo, Tessenderlo Berg, Tessenderlo Hulst, Engsbergen, Zelem, Zonhoven en Halvenweg Zonhoven. Overdrachten 2000-2001, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 67), Brussel, 2002, 167 p.


Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Hasselt III van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 109), Brussel, 2015, 31 p.