Nieuwerkerken

ROMBOUT NIJSSEN

Geschiedenis


Binderveld


Binderveld 1790-1850: van kasteelkapel naar parochiekerk, Nieuwerkerken, 2005, 32 p.


De Caerte van de Sint-Sebastiaansgilde van Binderveld in 1769, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2006, 85, p. 69-84.Een oorkonde van de schepenen van Binderveld anno 1556, in Heemkunde Limburg, 2012, 2, p. 15-17.


Kozen


met R. Van Laere, Muntcirculatie in de zestiende en zeventiende eeuw: drie Limburgse teksten, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2001, 80, p. 267-282.


Soe dat dije ondersaeten tot alre tijt sullen bier vinden: de oprichting van het banpaanhuis van Kozen in 1573, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2002, 81, p. 325-334.


Zo ging dat in Kozen: een reglement op het arenrapen in 1916, in Heemkunde Limburg, 2008, 1, p. 10-11.
Nieuwerkerken

met R. Van Laere, Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd … Grootste koperschat van Vlaanderen uit de 18de eeuw gevonden te Nieuwerkerken, (Limburgse Studies. Brochures, 1), Wijer, 2007, 47 p.


Nieuwerkerken 1908-1910: een dorp bouwt een nieuwe kerk, Wijer, 2010, 32 p.


Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de kasteelbewoners in Haspengouw. I. Nieuwerkerken, Sint-Truiden, 2013, 76 p.Wijer

De kerkrekeningen van Wijer, 1653-1674 en 1748-1777, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2000, 79, p. 289-309.


Zo ging dat in Wijer op 2 december 1916: de naar Duitsland weggevoerde arbeiders, in Heemkunde Limburg, 2014, 3, p. 39-40.


Met dank aan een erkende metaaldetectorist: achttiende-eeuwse loden gewichtjes in Melveren en in Wijer, in Heemkunde Limburg, 2016, 2, p. 35.


Archiefinventarissen

Inventaris van de archieven van de schepenbank van Kozen, van de heerlijke leenzaal en van het heerlijk cijnshof aldaar en van de cijnshoven van Waelhoven te Kozen en van Averbode te Rummen, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 25), Brussel, 1998, 37 p.


Inventarissen van de kerkarchieven van Binderveld, Kozen en Nieuwerkerken. Overdrachten 1999-2000, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 47), Brussel, 2001, 48 p.


Inventarissen van de gemeentearchieven en van de archieven van de Commissies voor Openbare Onderstand van Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken en Wijer, van het O.C.M.W. van Nieuwerkerken en van door het gemeentebestuur overgedragen bescheiden van de kerkfabrieken van Binderveld en van Kozen. Overdrachten 2001, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 62), Brussel, 2001, 77 p.