Riemst

ROMBOUT NIJSSEN

Herderen

Twee 18de-eeuwse zegels van de schepenbank van Herderen, in GOGRI. Tijdschrift van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Riemst, 2004, 2, p. 11-13.


Een obool van Jan I, hertog van Brabant, in Herderen, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2016, 95, p. 93-96.


Genoelselderen

Genoelselderen 1745-1767: Plaatsing van grenspalen met Mal en Membruggen, (GOGRI extranummer, 1), Riemst, 2006, 24 p.
Kanne

O here Godt wilt se gratie geven, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2007, 86, p. 381-382.


Bouwovertredingen in Opkanne, 1759, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2009, 88, p.294-296. Ook verschenen in Heemkunde Kanne, 2010, 11, 4, p. 3-4.


Membruggen

Genoelselderen 1745-1767: Plaatsing van grenspalen met Mal en Membruggen, (GOGRI extranummer, 1), Riemst, 2006, 24 p.


Het testament en het grafkruis van Arnold Thijs uit Membruggen, 1792, in GOGRI, 2016, 13, 2, p. 8-13.


Membruggen 1842: een Haspengouws dorp door de ogen van de administratie van het kadaster, in GOGRI, 2009, 6, 3, p. 36-39.Het testament en het grafkruis van Arnold Thijs uit Membruggen, 1792, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2016, 95, p. 83-89.


Millen

Uit het Rijksarchief: een plan van de gemeentegrens tussen Millen en Valmeer, 1841, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2010, 89, p. 374-376.


Valmeer

Uit het Rijksarchief: een plan van de gemeentegrens tussen Millen en Valmeer, 1841, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2010, 89, p. 374-376.


Een Kelt in Val-Meer, in Heemkunde Limburg, 2016, 3, p. 43. 


Riemst

Van herendiensten, jaarkeuren en missies: documenten uit zes eeuwen geschiedenis van de Riemster kerkdorpen, (GOGRI, 6, extra nummer), Riemst, 2009, 47 p.


Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de kasteelbewoners in Haspengouw. II. Riemst, Sint-Truiden, 2013, 68 p.


Met P. Neirinckx, Kussen in de kerk. Relikwieënverering in de decanaten Beringen en Vlijtingen, Wijer, 2016, 63 p.


Archiefinventarissen

Inventaris van het archief van de schepenbank van Membruggen, van het laathof van Sint Lambertus en van het laathof van Lichtenbergh aldaar, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 27), Brussel, 1998, 34 p.


Inventaris van de archieven van de schepenbank van Zichen en Zussen en van het laathof van Sint Servaas aldaar, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 32), Brussel, 1999, 49 p.


Inventarissen van de kerkarchieven van Genoelselderen, Kanne, Membruggen, Valmeer en Vlijtingen. Overdrachten 1998-1999, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 45), Brussel, 2000, 67 p.


met R. Raskin, Inventarissen van de kerkarchieven van Diepenbeek, Rooierheide, Elen, Millen, Moelingen, Sint-Pieters-Voeren, Vroenhoven en Zussen. Overdrachten 1999-2001, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 69), Brussel, 2002, 70 p.


Inventaris van de archieven van de schepenbanken van Herderen en Riemst (1514-1774), (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 71), Brussel, 2003, 24 p.


Inventarissen van de archieven van de schepenbanken van Val (1541-1796) en van Meer en Bolder (1520-1796), en van het laathof van Arenborch te Meer en Bolder (1627-1796), (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 73), Brussel, 2003, 47 p.


Inventaris van de archieven van de heren (1699-1718) en van de schepenbank (1487-1795) van Neerkanne, van de schepenbank van Opkanne (1452-1791) en van het laathof van Fee aldaar (1576-1779), (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 83), Brussel, 2007, 38 p.