Sint-Truiden

ROMBOUT NIJSSEN

Engelmanshoven

Engelmanshoven 1898-1907: een dorp bouwt een nieuwe kerk, Engelmanshoven, 2007, 32 p.


Gelinden


Gorsem

Om alle differentiele puncten noopende de limiten weg te nemen: een overeenkomst over de gemeentegrens tussen Gorsem en Sint-Truiden, 1741, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2009, 88, p. 247-257.


Kerkom

De pandheren van Kerkom, Muizen, Buvingen en Borlo en Jeuk, 1589-1796, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2007, 86, p. 81-95.


Kerkom in 1827: een portret van het dorp door de diensten van het kadaster, in Weit was… Tijdschrift van Heemkring Sint-Truiden Zuid-Oost, 2009, 2, 2, p. 32-39.


Sint-Truiden

Soldatenpastoraal aan de IJzer: ’t Nieuws van St.-Truiden. Een katholiek frontblaadje voor de Sint-Truidenaren, in Limburg, 1991, 70, p. 79-99.


met R. Van Laere, Klinkende munt. Muntvaluaties en muntordonnanties in Sint-Truiden 1437-1552, (Limburgse Studies, 1) (Limburg – Het Oude Land van Loon. Extranummer, 3), Hasselt, 2003, 320 p.


Een potloodtekening van het kasteel van Nieuwenhoven, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2004, 83, p. 369-371.


De kroniek van de Sint-Gangulfuskerk in Sint-Truiden, (1763-) 1770-1824, door Steven en Antoon Lenaerts. Een tekstuitgave, in Historische bijdragen over Sint-Truiden en omgeving, 2006, 5, p. 235-262.


Een achttiende-eeuws reglement voor de koster van de Sint-Gangulfuskerk in Sint-Truiden, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2007, 86, p. 175-179.


O Heer, geeft mij een suyver gemoet… Limburgse kluizenaars en hun begeleiders in het minderbroedersklooster in Sint-Truiden in de 19de eeuw, Sint-Truiden, 2008, 47 p.


Overdenckt ten allen teyden Iesu leyden… Zes eeuwen parochiale broederschappen in Sint-Truiden, Sint-Truiden, 2009, 70 p.Om alle differentiele puncten noopende de limiten weg te nemen: een overeenkomst over de gemeentegrens tussen Gorsem en Sint-Truiden, 1741, in Limburg - Het Oude Land van Loon, 2009, 88, p. 247-257.


In orconde der waerheyt… Oorkonden van de armengulde van de Heilig-Grafparochie in Sint-Truiden, 1400-1650, Sint-Truiden, 2010, 119 p.


Het sprookjespaleis Nieuwenhoven van Charles Whettnall, in Schoon Volk. Kasteelbewoners in West-Limburg in de 19e eeuw, Leuven, 2010, p. 142-146.


Nu gaan onze dagen somber voorbij, en zuchtend verstrijken de jaren … Wonen, werken, eten, leren en bidden in Sint-Truiden, 1842, Sint-Truiden, 2011, 71 p.


met R. Van Laere, Op grond van Sint-Trudo. De kaartenatlas van de abdij van Sint-Truiden, 1697, Sint-Truiden – Nieuwerkerken, 2011, 230 p.


Op grond van Sint-Trudo. De atlas van de abdijgoederen – 1697, Wijer, 2012, 32p.De aanstellingsbrief voor Philips van Mettecoven, geldwisselaar in Sint-Truiden, 1540, in Limburg – Het Oude Land van Loon, 2012, 91, p. 199-203.


Het domein van de abdij van Sint-Truiden, in ’t Maendachboekje Sint-Truiden, 2013, 61, p. 5-15.


Wonen en werken in de dorpen rond Sint-Truiden in de eerste helft van de negentiende eeuw. Een lesmap voor de derde graad van het ASO, Sint-Truiden, 2013, 24 p.


Met dank aan een erkende metaaldetectorist: achttiende-eeuwse loden gewichtjes in Melveren en in Wijer, in Heemkunde Limburg, 2016, 2, p. 35.


Met E. Aerts, Een Brabantse denier in Sint-Truiden, 13de eeuw, in Heemkunde Limburg, 2016, 4, p. 21-23.


Wilderen


Archiefinventarissen

Inventarissen van het archief van de kerkfabriek en van andere parochiearchieven van Zepperen. Overdracht 1999, (Rijksarchief te Hasselt. Toegangen in beperkte oplage, 14), Brussel, 1999, 16 p.


Inventarissen van de archieven van de N.V. Ateliers et Fonderies E. Brialmont en van de P.V.B.A. ALGE te Sint-Truiden, (Rijksarchief te Hasselt. Toegangen in beperkte oplage, 15), Brussel, 2000, 23 p.


Inventarissen van de kerkarchieven en  van andere archieven in bewaring gegeven door de kerkfabrieken van Engelmanshoven, Gelinden, Gorsem, Groot-Gelmen en Melveren. Overdrachten 1998-2000, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 52), Brussel, 2001, 52 p.


Beknopte toegang tot de archieven van de N.V. Atlas-Baryam en van de Limburgse Konstruktiewerkhuizen te Sint-Truiden, (Rijksarchief te Hasselt. Toegangen in beperkte oplage, 38), Brussel, 2002, 24 p.


Inventaris van de archieven van de schepenbank van Kerkom (1664-1796) en van het cijnshof van Corbie (1645-1689) aldaar, (Rijksarchief Hasselt. Inventarissen, 78), Brussel, 2004, 29 p.


Inventaris van het archief van de schepenbank van Gelinden (1514-1793), (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 87), Brussel, 2007, 29 p.


Met anderen, Inventaris van het archief van het controlekantoor Sint-Truiden van de administratie van het kadaster. Overdracht 2010, (Rijksarchief te Hasselt. Inventarissen, 111), Brussel, 2015, 37 p.